HARMÓNIA és RITMUSOK

kulcs az egész-séghez

 

A rezgések és ritmusok minden szervezetben és azok kisebb egységeiben jelen vannak. Jó esetben ezek egymáshoz igazodnak, harmonizáltak, oda-vissza finomhangolással simulnak egymásba. Ha eltolódnak, akkor maguk után vonják az egész szervezet és a környezetével kölcsönhatás elhangolódását. Az emberi szervezetben, sőt az ember teljes életét érintően az elcsúszások előbb funkcionális eltéréseket, majd tartós elváltozásokat és betegségeket idéznek elő. A harmonikus összhang nem külön-külön részegységek javításával, hanem az egymásra rétegződött, eredetileg szinkronizált ritmusok újrahangolásával érhető el.

Hogyan lehetséges ez?Levelek vízcseppekkel

Minden szervezet folyamatosan törekszik a kiegyensúlyozott állapot elérésére és fenntartására, annyira és olyan módon, ahogy azt a helyzet lehetővé teszi. Ha nem a túlélésért, súlyos állapotok elhárításáért kell küzdenie, az ember bonyolult rétegződésével leginkább a zaklatott és nyugtalan mindennapi tudatállapotból kilépéssel kerülhet önjavító helyzetbe. Erre szolgál a nyugodt, mély és elegendő alvás vagy a magával ragadó önfeledt élvezet, kreativitás állapota, amikor egyszerűen csak vagyunk és nem valakik vagyunk vagy valamilyennek kellene lennünk. Ilyen állapotban esélyt kapunk, hogy elengedjük pszichikai és mentális mintáinkat, a kiegyensúlyozást, regenerációt belső bölcsességünk, saját belső gyógyítónk támogatja. Igaz, a mai életmód mellett egyre kisebb az esély az ehhez szükséges állapot rendszeres és elegendő elérésére. A tipikus mindennapi életünk abból áll, hogy sok belső monológokkal, megakadt gondolkodásmóddal és külső viselkedési körökkel tesszük az örömet nem okozó dolgokat, közben lényünk meghatározóan fontos mélyebb részétől és alapvető emberi szükségleteinktől leválasztjuk magunkat. Az akarattal teljesítés kényszere, a rutinokba berögzülés gépiessé és ismétlővé tesz, mindez belső természetes ritmusaink ellen dolgozik. Ettől a bomlasztó állapottól segít elszakadni néhány kezelés, terápia-fajta, egyfajta mélyen relaxált természetes állapot előidézésével. Ilyen például a kranioszakrális kezelés. Ezt meggyőzően lehet megtapasztalni. A külső finom, érző és segítő érintés előhívja az önrendezés, önjavítás feltételeit, így az a mindenkori állapothoz képest valamilyen szinten vagy teljes mértékben megtörténik a test működése, érzelmi vagy viselkedési téren.  

Az Access Consciousness (magyarul Tudatosság elérése) testkezelései és alapkezelése, az Access Bars fejpontokon végzett érintései szintén hasonló relaxált, a szokásos hétköznapitól eltérő állapotot használják fel a belső rendezési folyamatokhoz. Itt elsősorban a megkötő, korlátozó tudati mintázatoktól (mint gondolkozás, érzelmek, szokásos viselkedési módok) megszabadulás, azok kötőerejének lazulása van előtérben. Hatására látókörünk és lehetőségeink szélesednek, lehetséges választásaink köre kitágul.

Az orosz tudósoktól eredő információs regeneráció elősegítése szintén azt használja fel, hogy a szervezet az eredeti optimális és támogató összhangra és teljességre törekszik a folyamatosan folytatott rendszeres megújulási szakaszokban, és az az eredeti program szerint tökéletesen vagy nagymértékben javulva megtörténhet, ha ehhez a kellő támogatást a tudattól megkapja.  

Dr. Eric Pearl a Kapcsolatteremtő gyógyítás című (eredeti angol címe Reconnection, ami az újra összekapcsolódásra utal és nem külső gyógyításra) könyvében utal egy, a Harvardi Egyetemen dolgozó Walter B. Cannon professzor által 1932-ben írott könyvre, amely a Test bölcsességéről szól. A professzor az egész-séget olyan ismérvek alapján értelmezi, amikor a dolgok kapcsolatban állnak egymással, az információ és energia pontosan, aktuálisan, oda-visszajelző módon szabadon terjed, legyen a rendszer akár élettani egység, a földi természet, emberek közössége, társadalmi rendszer vagy akár csillagrendszer, kozmikus egység. Ennek az átfogóan értelmezett egész-ség rendnek a helyreállítása érdekében az ugyanezen a nyomvonalon járó későbbi amerikai tudósok arra a megállapításra jutottak, hogy öt alapvető tényező hozza létre az egészséges működést és ugyanannak az öt tényezőnek az ellentéte idézi elő az egészséges működés megbomlását. Az egyéni emberek szerepe minden ilyen rendszerrel kapcsolatban lényegesen befolyásoló hatású. Az ember részéről szükséges a figyelem a testére és a környezettel kicserélt energiákra, ez a figyelem az önszabályozó és szervezett kapcsolat előfeltétele. Ekkor jön létre a rend és a zavartalan működés, legyen az a testi egészség, a család működése, bármely közösség vagy a természet rendje. A felbomláshoz, betegségekhez, széteséshez a figyelmetlenség, a visszajelző, együttműködő kapcsolat megszakadása, a kaotikus szabályozatlanság vezet, ezek működési zavart és rendellenességet hoznak létre.

Bármire vonatkoztatva tehát a kulcs a belső és külső figyelem, az energia-csere érzékelése, a valós és pontos kommunikáló kapcsolat, a megfelelő szabályozottság és együttműködés. Erre a sorrendre építhető a rendbetétel, a működés harmonizálása, ami a figyelemmel és a kapcsolatfelvétellel kezdődik. Ez az, amit bárki megtehet első lépésként önmaga és környezete rendbetételéért, egész-ségéért. Ellenkezője előbb-utóbb leromláshoz vezet.

A kérdésre, hogy mit tehetsz magadért, ez a válasz. Ez a választás első lépése, amelyhez rendelkezésre állnak hatékony segítő lehetőségek. Igen, ehhez elkötelezettség, figyelem, idő és a puszta túlélésen felüli anyagi eszközök szükségeltetnek. Mindezek a lehetőségek folyamatosan tágíthatóak az első lépéseket követően, az eszközök megteremthetőek, ha ezt választod.